Suirbhé ar an nGaeilge/ Survey on Irish

I mbliana, tá coiste nua bunaithe ag Cnoc na Labhras, coiste Gaeilge- Coiste an Chnoic. Is í an aidhm atá againn ná an Ghaeilge a chur chun cinn i measc phobal na scoile agus tá súil againn go mbeidh bratach Ghaeilge nó ‘An Ghaelbhratach’ tuillte ag an scoil ag deireadh na bliana scoile seo. Ba mhaith linn aird na ndaltaí, a thugtar chuig seomra na ríomhairí nó an teanglann chun ár suirbhé a líonadh isteach, a dhíriú ar an nasc thíos. Le bhur dtoil, brú anseo chun ár suribhé a líonadh isteach. Bígí macánta le bhur dtoil, mar ba mhaith linn go mbeidh torthaí an tsuirbhé seo cabhrach ó thaobh forbairt na Gaeilge sa scoil de. Go raibh míle maith agaibh. Cloisfidh sibh níos mó go luath maidir le pleananna Choiste an Chnoic don bhliain atá romhainn.

This year, Laurel Hill has founded a new committee, an Irish committee- Coiste an Chnoic. Our aim is to promote Irish amongst the school community and we hope that Laurel Hill will be deserving of an Irish flag or ‘An Ghaelbhratach’ at the end of this school year. We would like to draw all students’ attention, who are brought to the computer room or language lab to fill out our survey, to the link below. Please click here to complete our survey. Please be honest because we would like for the results of this survey to be useful as far as the development of Irish in the school is concerned. Thank you very much. You will soon hear more about Coiste an Chnoic’s plans for the year ahead.

D'fhreastail grúpa scoláirí ar lá traenála na Gaelbhrataí in Ollscoil Chorcaí ag tús na míosa. A group of students attended the Gaelbhratach training day in UCC at the beginning of the month.

D’fhreastail grúpa scoláirí ar lá traenála na Gaelbhrataí in Ollscoil Chorcaí ag tús na míosa. A group of students attended the Gaelbhratach training day in UCC at the beginning of the month.

Slán go fóill,

Coiste an Chnoic x

Advertisements

TopButton wants to hear what you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s